شناسه::"pd743660"

پایدار ایمن


پایدار ایمن

پایدار ایمن

تکنولوژی و امکان تولید انواع تسمه پلاستیکی بسته بندی PET وPP با ضخامت و عرض های استاندارد ، تولید انواع فیلم شرینک با ضخامت ۲۰ الی۲۰۰ میکرون و عرض۲۰ الی۱۲۰ سانتی متر ، تولید انواع فیلم استرچ صنعتی وغذایی با ضخامت۱۰ الی۵۰ میکرون و عرض۱۰ الی۶۰ سانتی متر در رنگها و متراژهای مختلف ، توانایی انطباق محصول تولیدی با نوع درخواست مشتریان را امکانپذیر می سازد .تکنولوژی تولیدتسمه پلاستیکی بسته بندی PETوPP ، فیلم های استرچ و شرینک با کیفیت مطلوب بسیار پیچیده بوده و نیاز به دقت اجرایی فوق العاده بالایی دارد.

مشاهده وبسایت