کلید واژه آموزش مقدماتی سئو قسمت دوم در پست ها

بهینه سازی ساختار سایت (قسمت دوم)

تگ توضیحات به گوگل و دیگر موتورهای جستجو توضیح مختصری دربارة آن صفحه می دهد. این بخش می تواند شامل چند کلمه کلیدی یا عبارت باشد. این بخش ممکن است از یک جمله تا 2 پاراگراف باشد. این تگ به همراه تیتر در میان تگ head قرار می گیرد.بخش های تگ توضیحات بسیار مهم هستند؛ به دلیل این که گوگل به کاربران خود، صفحاتی را که مربوط به جستجوی آنها است را نمایش می دهد. برای همین داشتن تگ توضیحات یگانه در هر صفحه سایت، به امتیاز شما در نتایج جستجو کمک می کند. همچنین نوشته های این تگ در نتایج جستجو به کاربر نمایش داده می شوند.